Friday, 27 April 2012

INSTRUMENT IBADAH -ISTINJAK


CONTOH INSTRUMEN IBADAH STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TING. 1


ITEM

PERNYATAAN  ITEM

Band


1

Pernyataan Standard Prestasi

Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan Hadis pilihan, , konsep dan asas akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tokoh-tokoh Islam, adab Islamiyah serta membaca dan menulis jawiDeskriptor

B1D11
Mengetahui konsep bersuci

Eviden
B1D11E3
Menyebut pengertian dan hukum istinjak.

Instrumen
Ujian Lisan
Soal Jawab

Aktiviti

AKTIVITI GURU

AKTIVITI MURIDContoh Item

Apakah pengertian istinjak dan hukumnya?
 
CONTOH INSTRUMEN IBADAH STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TING. 1


ITEM

PERNYATAAN  ITEM

Band


2

Pernyataan Standard Prestasi

Memahami asas membaca
al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi.


Deskriptor
B2D11
Memahami konsep bersuci.

Eviden
B2D11E1
Boleh mengenal pasti:
  • alat-alat istinjak

Instrumen

Ujian lisan
Soal jawab.


Aktiviti

AKTIVITI GURU
Guru menunjukkan alat-alat istinjak yang boleh digunakan.
Guru menyoal murid.
AKTIVITI MURID
Murid kenal pasti.


Contoh Item

Rujuk LampiranCONTOH INSTRUMEN IBADAH STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TING. 1


ITEM

PERNYATAAN  ITEM

Band


3

Pernyataan Standard Prestasi

Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menyatakan kefahaman ayat dan hadis pilihan, memahami akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi

Deskriptor
B3D11
Melaksanakan konsep bersuci

Eviden
B3D11E1
Menunjukkan kebolehan:
  • Menyenaraikan syarat-syarat istinjak dengan benda-benda kesat.

Instrumen
Kertas Mahjung.

Aktiviti

AKTIVITI GURU
Guru menampal kertas mahjung dan meminta murid menyenaraikan syarat-syarat istinjak dengan benda kesat.
AKTIVITI MURID
Murid menyenaraikan syarat-syarat istinjak dengan benda kesat


Contoh Item

Senaraikan syarat-syarat beristinjak dengan benda kesat.
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________
4.__________________________________________

No comments:

Post a Comment