Friday, 27 April 2012

INSTRUMENT IBADAH STANDARD PRESTASI


CONTOH INSTRUMEN IBADAH STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TING. 1


ITEM

PERNYATAAN  ITEM

Band


1

Pernyataan Standard Prestasi

Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan Hadis pilihan, , konsep dan asas akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tokoh-tokoh Islam, adab Islamiyah serta membaca dan menulis jawiDeskriptor

B1D11
Mengetahui konsep bersuciEviden
B1D11E1
Menyebut pengertian bersuci.


Instrumen

Ujian Lisan
Soal Jawab

Aktiviti

AKTIVITI GURU

AKTIVITI MURIDContoh Item

Nyatakan pengertian bersuci.

 
CONTOH INSTRUMEN IBADAH STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TING. 1


ITEM

PERNYATAAN  ITEM

Band


2

Pernyataan Standard Prestasi

Memahami asas membaca
al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi.


Deskriptor
B2D11
Memahami konsep bersuci.

Eviden
B2D11E1
Boleh mengenal pasti:
  • benda-benda kotor yang najis
  • bahan-bahan bersuci


Instrumen

Lembaran Kerja


Aktiviti

AKTIVITI GURU

AKTIVITI MURIDContoh Item

Rujuk Lampiran

LAMPIRAN

Padankan contoh mengikut kategori berikut


Anjing dan babi
 

Bangkai
 

Air Mutlak
 Darah
 

Tanah atau debu tanah
 

Benda-benda Kesat
 
 
BENDA-BENDA KOTOR YANG NAJIS
BAHAN-BAHAN BERSUCI
1.
2.
1.
2.
CONTOH INSTRUMEN IBADAH STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TING. 1


ITEM

PERNYATAAN  ITEM

Band


3

Pernyataan Standard Prestasi

Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menyatakan kefahaman ayat dan hadis pilihan, memahami akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi

Deskriptor
B3D11
Melaksanakan konsep bersuci

Eviden
B3D11E1
Menunjukkan kebolehan:
  • Membandingkan amalan orang yang bersih dengan pengotor.

Instrumen

Senarai Semak


Aktiviti

AKTIVITI GURU

AKTIVITI MURIDContoh Item

Rujuk Lampiran


LAMPIRAN

Tandakan (X) bagi amalan yang bersih dan (Y) bagi amalan orang yang pengotor.

BIL
AMALAN
JAWAPAN
1
Saya suka membuang sampah merata-rata

2
Saya sentiasa menjaga kebersihan pakaian.

3
Saya sentiasa berakhlak mulia

4
Saya tidak ambil peduli walaupun bilik saya bersepah.

5
Saya sentiasa dalam keadaan berwudhuk

6
Saya suka mengambil makanan rakan tanpa izinnya.


CONTOH INSTRUMEN IBADAH STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TING. 1


ITEM

PERNYATAAN  ITEM

Band


3

Pernyataan Standard PrestasiDeskriptor

B3D10
Melaksanakan fardu ain dan fardu kifayah

Eviden
B3D10E1
Menjelaskan perbezaan antara fardu ain dan fardu kifayah.


Instrumen
Aktiviti

AKTIVITI GURU

AKTIVITI MURIDContoh Item

Rujuk Lampiran

No comments:

Post a Comment